Da.llia.

2 teksty – auto­rem jest Da.llia..

le­piej zejdź na ziemię i spróbuj za­pom­nieć, za­nim je­go ser­ce za­pyta : "czy ba­wimy się jeszcze?" 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 kwietnia 2012, 17:18

two­je chmu­ry odsłaniają mi niebo. tak, jes­tem z tych, którzy lu­bią deszcz. tyl­ko cza­sami boję się burzy... 

myśl
zebrała 129 fiszek • 22 lipca 2011, 01:27

Da.llia.

Odtwórz

Zeszyty
  • ! – miss ato­mic bomb.

  • m.d. – I got soul, but I'm not a sol­dier.

  • wiersze. – czy­tane będą wie­cznie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Da.llia.

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność